XL Page

This page contains the string mappings to convert PmWiki's prompts into another language.

Most strings have the original text on the left-hand-side, and two quotation marks on the right-hand-side which can be filled with the translation. However, some strings already have an English explanation on the right-hand-side, which can be replaced with the appropriate translation, to explain the cryptic string names on the left-hand-side. If you are confused about left and right, as many people are, please go and have a cuppa and a lie down, then come back to translation. :)

Other strings to be translated may be found at PmWiki.XLPageCookbookTemplate.

 ### Character encoding, e.g. 'iso-8859-2' or 'utf-8' 
 # 'xlpage-i18n' => 'iso-8859-2',
 ### Locale identifier, e.g. 'de' or 'cs_CZ.ISO-8859-2'
 'Locale' => 'si_SI',
 ### Time format, e.g. '%Y-%m-%d %H:%M EET'
 'TimeFmt' => '%d %B %Y %H:%M',

 ### Standard layout strings
 'View' => 'Pokaži',
 'Edit' => 'Spremeni',
 'History' => 'Zgodovina',
 'Print' => 'Tiskaj',
 'Recent Changes' => 'Zadnje spremembe',
 'Search' => 'Najdi',
 'Page last modified on {$LastModified}' => 'Stran je bila na zadnje spremenjena {$LastModified}',
 'Go' => 'Išči',
 'All Recent Changes' => 'Vse zadnje spremembe',
 # access keys
 # 'ak_view' => '',
 # 'ak_edit' => '',
 # 'ak_history' => '',
 # 'ak_print' => '',
 # 'ak_recentchanges' => ''

 ### Print layout strings
 'From $WikiTitle' => '',
 'Retrieved from {$PageUrl}' => 'S strani {$PageUrl}', 

 ### Page locations
 '{$SiteGroup}/EditQuickReference' => '',
 '{$SiteGroup}/UploadQuickReference' => '',
 '{$SiteGroup}/Search' => '',
 '{$Group}/RecentChanges' => '',
 '{$SiteGroup}.PageNotFound' => '',

 ### Browse page strings
 'redirected from' => 'prišel od',

 ### Edit page strings
 'Editing {$FullName}' => 'Sprememba {$FullName}',
 'Save' => 'Shrani',
 'Save and edit' => ' in spremeni', 
 'Save as draft' => 'Shrani kot osnutek', 
 'Preview' => 'Predogled',
 'Cancel' => 'Prekliči',
 'Reset' => 'Prekini',
 'Author' => 'Avtor',
 'An author name is required.' => 'Ime avtorja je potrebno',
 'Summary' => 'Povzetek',
 'This is a minor edit' => 'To je manjša sprememba',
 'Preview {$FullName}' => 'Predogled {$FullName}',
 'End of preview -- remember to save' => 'Konec predogleda - ne pozabi shraniti strani!',
 'Page is unsaved' => 'Stran še ni shranjena!',
 'Top' => 'Na vrh',
 # access keys
 # 'ak_save' => '',
 # 'ak_saveedit' => '',
 # 'ak_preview' => '',
 # 'ak_savedraft' => '',

 ### Page history strings
 '{$FullName} History' => 'Zgodovina {$FullName}',
 'Show minor edits' => 'Pokaži manjše spremembe',
 'Hide minor edits' => 'Skrij manjše spremembe',
 'Show changes to markup' => 'Pokaži spremembe v kodi',
 'Show changes to output' => 'Pokaži spremembe',
 'by' => 'od',
 'Restore' => 'Povrni',
 'Added line $DiffLines:' => 'Dodal vrstico $DiffLines:',
 'Added lines $DiffLines:' => 'Dodal vrstice $DiffLines:',
 'Changed line $DiffLines from:' => 'Spremenil vrstico $DiffLines:',
 'Changed lines $DiffLines from:' => 'Spremenil vrstice $DiffLines:',
 'Deleted line $DiffLines:' => 'Izbrisal vrstico $DiffLines:',
 'Deleted lines $DiffLines:' => 'Izbrisal vrstice $DiffLines:',
 'to:' => 'spremenil v:',

 ### Page attribute strings
 'Attributes' => 'Lastnosti',
 '{$FullName} Attributes' => 'Lastnosti {$FullName}',
 'Set new read password:' => 'Nastavi novo geslo za branje strani:',
 'Set new edit password:' => 'Nastavi novo geslo za spreminjanje strani:',
 'Set new attribute password:' => 'Nastavi novo geslo za spreminjanje lastnosti:',
 '(set by $PWSource)' => '',
 '(using $PWCascade password)' => '',

 'EnterAttributes' => "Definiraj nove atribute za stran spodaj. Če boš pustil polje prazno, bodo atributi ostali nespremenjeni. Da izbrišeš attribut, vstavi 'clear'. Da odstraniš geslo, vstavi 'nopass'.",

 ## Authorization strings
 'Name' => 'Ime',
 'Password' => 'Geslo',
 'Password required' => 'Geslo je obvezno',
 'Name/password not recognized' => 'Ime/geslo ni bilo pravo',

 ### Search strings
 'Search' => 'Najdi',
 'Search Results' => 'Rezultati',
 'SearchFor' => 'Iskal si <em>$Needle</em>:',
 'SearchFound' => '$MatchCount rezultatov na skupno $MatchSearched strani/straneh.',

 ### Upload strings
 'Attach' => 'Pripni',
 'Uploads' => 'Naloži datoteke',
 'Attachments for' => 'Datoteke na strani',
 'File to upload:' => 'IZberi datoteko',
 'Name attachment as:' => 'Shraniti pod drugim imenom?',
 'Upload' => 'Naloži',
 'ULsuccess' => 'Nalaganje uspešno',
 'ULbadname' => 'Neveljavno ime',
 'ULbadtype' => '\'$upext\' tip datoteke ni podpiran',
 'ULtoobig' => 'Datoteka je prevelika',
 'ULtoobigext' => 'datoteka presega dovoljeno velikost $upextmax byte za tip datoteke \'$upext\'',
 'ULpartial' => 'Datoteka je bila nepopolno naložena',
 'ULnofile' => 'Datoteka ni bila naložena',
 'ULexists' => 'Datoteka s tem imenom že obstaja',
 'ULpquota' => 'Kvota za skupino je presežena',
 'ULtquota' => 'Kvota je presežena',
 'Set new upload password:' => 'Nastavi novo geslo za prenos:', 

 ### GuiEdit button bar
 'Emphasized' => 'Kurzivno',
 'Emphasized (italic)' => 'Kurzivno',
 'Strong' => 'Krepko',
 'Strong (bold)' => 'Krepko',
 'Page link' => 'Povezava',
 'Link to internal page' => 'Wikilink',
 'link text' => 'Naslov povezave',
 'Link to external page' => 'Zunanja povezava',
 'file.ext' => 'Datoteka.tip',
 'Attach file' => 'Pripni datoteko',
 'Big text' => 'Velika pisava',
 'Small text' => 'Majhna pisava',
 'Superscript' => 'Nadpisano',
 'Subscript' => 'Podpisano',
 'Heading' => 'Naslov',
 'Subheading' => 'Podnaslov',
 'Center' => 'Centrirano',
 'Unordered list' => 'Seznam',
 'Unordered (bullet) list' => 'Seznam',
 'Ordered list' => 'Naštevanje',
 'Ordered (numbered) list' => 'Naštevanje',
 'Indented text' => 'Pove&#269;aj zamik',
 'Hanging indent' => 'Zmanjšaj zamik',
 'Horizontal rule' => 'Horizontalna &#269;rta',
 'Table' => 'Tabela',
 # access keys
 # 'ak_em' => '',
 # 'ak_strong' => '',

 ### Others
 'not found' => 'Ne najdem',
 '(approve sites)' => '(odobri povezave)',
 'This post has been blocked by the administrator' => 'Administrator je blokiral to spremembo.',
 'Password encryption' => 'Enkripcija gesla',
 'Name/password not recognized' => 'Ime/geslo ni bilo prepoznano',
 'EditConflict' => "Stran, ki jo editiraš, je bila spremenjena, odkar si jo za&#269;el editirati. Spremembe so bile kombinirane v text spodaj, preveri rezultate kombiniranja predno shraniš stran. Konflikti, ki jih sistem ni mogel razvezati, so ozna&#269;eni z &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; in &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;."
 'EditWarning' => "Stran, ki jo editiraš, je bila spremenjena odkar si jo za&#269;el editirati. &#268;e boš nadaljeval, bodo tvoje spremembe prepisale spremembe drugih.",
 'View changes' => 'Poglej spremembe',

 ### Historical
 ## pre-2.1
 'Page last modified on $LastModified' => 'Stran zadnji&#269; spremenjena $LastModified',
 'Editing $FullName' => 'Sprememba $FullName',
 'Describe $Name here.' => 'Opiši [[$Name]].',
 'Preview `{$FullName}' => 'Predogled `{$FullName}',
 '$FullName History' => 'Zgodovina $FullName',
 'Page Attributes' => 'Lastnosti strani',
 '$FullName Attributes' => 'Lastnosti $FullName',
 'Set new source password' => 'Novo "koda" geslo:',
 'Heading 2' => 'Naslov 2',
 'Heading 3' => 'Naslov 3',
 'Table of content' => 'Kazalo',
 'Insert image' => 'Vnesi sliko',
 'MyImage.jpg' => 'MojaSlika.jpg',

Notes